Stel cookie voorkeur in

Groepen 1-2

Een kijkje bij de kleuters

 

Op deze plaats willen we proberen te laten zien hoe een dagje in een kleutergroep eruit ziet.

De kinderen worden verwelkomd en we gaan kijken welke dag het is vandaag, dit doen we meestal met een liedje. Ook gaan we kijken aan de hand van de dag-ritme-kaarten wat er die dag te doen staat voor onze kleuters.

Vervolgens gaan we verder met een kringactiviteit. Daarbij kun je denken aan het aanleren van een nieuw liedje, aanbieden van een prentenboek, rekenactiviteit, rollenspel etc.

Heel vaak wordt er een project gehouden rondom een bepaald thema. De kringactiviteit sluit dan bij dit thema aan.

Tijdens de werkles kunnen de kleuters op het planbord zien wat voor werkje ze die keer mogen doen. Hun foto staat bij de activiteit die de leerkracht voor hem of haar heeft ingepland. Bijvoorbeeld; poppenhoek, puzzel, kralenplank, knutselwerkje etc.

Na het werken of het buitenspelen hebben de kinderen vaak wel wat honger gekregen. Dan is het tijd voor de fruitkring! De bedoeling is dat ieder kind in de ochtend bij binnenkomst al wat fruit mee heeft genomen en een drinkbeker met drinken, gelieve geen prik, etc!

Dit wordt dan gezellig met heel de klas tegelijkertijd opgedronken en opgegeten.

Veelal worden er themahoeken in de klas en/of op de gang gemaakt, waar de kinderen op allerlei manieren worden uitgedaagd. Zo hebben we bijvoorbeeld paddestoelen kunnen zoeken in een donker bos, kunnen eten aan een lange tafel in de ridderzaal,  kunnen slapen in het bed van Sinterklaas, maar ook pakjes kunnen inpakken op de pakjesboot.

‘s Middags mogen de kleuters tijdens het werken helemaal zelf kiezen wat ze willen gaan doen.

Er wordt niet alleen in de klas gewerkt en gespeeld, maar ook lekker buiten. De kleuters spelen hier met karren, fietsen en kleden, maar vermaken zich vaak ook in de zandbak of op de schommel.

Op de Hobbit beschikken de kleuters daarnaast over een speellokaal, waar ze heerlijk kunnen gymmen met groot en klein materiaal, kringspelletjes met de juf kunnen doen, of bewegen op muziek.

Ook ouders betrekken we graag bij het klassengebeuren. Zo doen we graag een beroep op ze als we de themahoeken gaan inrichten, maar hebben we ook ouders die komen voorlezen of groepjes begeleiden tijdens een spelletjesmiddag, techniektorens of excursies.

Nieuwsgierig geworden?

Voordat je kind vier jaar is geworden mag hij of zij drie dagdelen komen meekijken. Je mag daar als ouder de eerste keer ook bij blijven, zodat je ook met eigen ogen kunt zien hoe een dag in de kleuterklas verloopt!