Stel cookie voorkeur in

Nieuws van de MR

24 april 2021

MR Verkiezingsuitslag

Met een totaal van 52 stemmen hebben ouders gekozen welke 2 kandidaten vanaf volgend schooljaar zitting zullen nemen in de MR van KC de Hobbit. Het zijn geworden: Philip Pennings en Jelmer Pieters...

21 april 2021

Notulen 8-3 MR vergadering 5. schooljaar 2020-2021

Aanwezig via MS Teams: Philip, Marianne (MR), Caroline, Marian (directie) en Henrike. Eefke afwezig. 1.Vaststellen agenda, goedkeuren notulen, openstaande acties Anita stopt met de MR. Wij zetten...

09 maart 2021

Notulen 18-1 MR vergadering 4. schooljaar 2020-2021

MR vergadering 18-01-2021. De vergadering vindt online plaats, via Teams Aanwezig: Marian(directeur), Caroline, Eefke, Marianne (MR), Philip en Henrike 1. Vaststellen agenda en goedkeuren notulen...

21 januari 2021

Notulen 15 -12 MR vergadering 3. schooljaar 2020-2021

MR vergadering 15-12-2020. De vergadering vindt online plaats, via teams. Aanwezig: Marian(directeur), Caroline, Eefke, Marianne, Philip en Henrike Afwezig: Anita 1. Vaststellen agenda en...

15 december 2020

Notulen 10-11 MR vergadering 2. schooljaar 2020-2021

MR vergadering 10-11-2020. De vergadering vindt online plaats, via teams. Aanwezig: Rob, Caroline, Eefke, Marianne, Philip en Henrike Afwezig: Anita 1. Vaststellen agenda en goedkeuren notulen...

10 november 2020

Notulen 14-9 MR vergadering 1. schooljaar 2020-2021

Notulen MR vergadering Datum: maandag 14 September 2020 (via Teams) Aanwezig: Henrike, Marianne, Philip, Rob, Eefje, Caroline, Anita 1. Notulen Notulen van de vergadering dinsdag 9 juni zijn...

10 november 2020

Jaarverslag MR 2019-2020

Agenda punt "vaststellen jaarverslag MR" op de MR vergadering dd 10 november 2020 Net als voorgaande jaren bestaat het 'Jaarverslag MR 2019 - 2020' uit alle notulen van schooljaar 2019-2020. Dit...

15 september 2020

Schooljaar 2020 - 2021

De school is weer begonnen en ook als MR hebben we onze 1e vergadering weer gehad. Net zoals het einde van het vorige schooljaar, ontmoeten we elkaar virtueel in Teams. Dit jaar starten we met een...

14 september 2020

Notulen 9 juni 2020 (via Teams)

Datum: dinsdag 9 juni 2020, 19.30 uur (via Teams) Aanwezig: Maartje, Henrike, Marian (a.i.), Mary-Ann, Marianne Anita en Philip. 1. Notulen De notulen van 19 mei worden doorgenomen. De notulen zijn...

13 september 2020

Notulen 19 mei 2020 (via Teams)

Datum: Di 19 mei 2020, 19.30 uur (via Teams) Aanwezig: Maartje, Henrike, Marian (a.i.), Mary-Ann, Marianne Anita en Philip. 1. Notulen De notulen van de vergadering van 18 februari worden...

05 juni 2020

Notulen 18 februari 2020

Notulen MR vergadering Datum: 18 februari 2020, 19.30 uur Aanwezig: Caroline, Henrike, Mary-Ann, Anita en Philip. Afwezig: Marianne (afgemeld), Maartje (afgemeld) 1. Notulen De notulen van de...

18 februari 2020

Notulen MR 19 november 2019

Notulen MR vergadering Datum: 19 november 2019, 19.30 uur Aanwezig: Maartje, Caroline, Henrike, Marianne, Philip Afwezig: Mary-Ann, Anita 1. Notulen De notulen van de vorige vergadering worden op...

11 februari 2020

Notulen MR 24 oktober 2019

Notulen MR vergadering Datum: 24 oktober 2019, 19.30 uur Aanwezig: Mary-Ann, Maartje, Caroline, Henrike, Anita, Marianne, Philip 1. Notulen: de notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd...

11 november 2019

Jaarverslag MR schooljaar 2018-2019

Het MR jaarverslag 2018 - 2019 bestaat uit de notulen van de MR vergaderingen in het schooljaar 2018 - 2019. Alle notulen zijn te vinden op deze website: - 3-9-2018 - 23-10-2018 - 10-1-2019...

29 oktober 2019

Notulen MR 10 september 2019

Notulen MR vergadering Datum: 10 september 2019 19.30 uur Aanwezig: Mary-Ann, Maartje, Caroline, Henrike, Anita, Marianne, Philip 1. Notulen: de notulen van de vorige vergadering worden aangepast...

11 september 2019

Notulen MR 24 juni 2019

Notulen MR vergadering Datum: 24 juni 2019 Aanwezig: Mary-Ann, Maartje, Caroline, Hans, Ruud, Marianne, Philip Gast: Anita van Hirtum (nieuw MR lid vanaf 2019-2020) 1. Notulen De notulen...

04 september 2019

Schooljaar 2019 - 2020

De school is weer begonnen en ook als MR zullen we 10-9 voor het eerst bij elkaar komen. Dit jaar met twee nieuwe MR leden: Henrike Dekkers (leerkracht) en Anita van Hintum (ouder). Het verslag van...

03 juli 2019

Verkiezingen MR schooljaar 2019-2020

De twee plekken die vrij zijn gekomen in de MR, zijn ingevuld. Omdat er twee kandidaten waren voor twee plekken zijn geen verkiezingen nodig. Marianne van Munster blijft dus nog 3 jaar in de MR...

01 juli 2019

Notulen MR 21 mei 2019

Notulen MR vergadering Datum: 21 mei 2019 Aanwezig: Maartje, Caroline, Hans, Ruud, Marianne, Philip Afwezig: Mary-Ann (aangekondigd) 1. Notulen De notulen van 12 maart zijn goedgekeurd. Marianne...

22 mei 2019

Notulen MR 12 maart 2019

Notulen MR vergadering Datum: 12 maart 2019 Aanwezig: Maartje, Mary-Ann, Caroline, Hans, Ruud, Marianne, Philip 1. Notulen De notulen van 10 januari zijn goedgekeurd. Deze zet Marianne op de site...