Stel cookie voorkeur in

Onze leerlingenraad denkt mee over een groen speelplein

Naar aanleiding van het Bossche kinderparlement van 16 november is er een commissie speelpleinen opgericht. De provincie en de gemeente heeft de commissie  (8 leden) 5 maart uitgenodigd op het provinciehuis om daar in gesprek te gaan over het vergroenen van de speel-pleinen. Jasmijn Sem en Pepijn zijn het gesprek aangegaan met o.a. Johan van Hout (gedeputeerde) en Eric Logister (wethouder).

Dit omdat we ook een groen speelplein willen creëren op locatie Laaghemaal! Alle ideeën zijn opgeschreven en inmiddels is de subsidie aangevraagd!