Stel cookie voorkeur in

Notulen MR 3 september 2018

07-11-2018

Notulen MR vergadering

Datum: 3 september 2018

Aanwezig: Maartje, Caroline, Hans, Mary-Ann, Ruud, Marianne, Philip 

 

1. Notulen

De notulen van 25 juni zijn goedgekeurd. Deze zet Hans op de site.

2. Verkeer en veiligheid

Verkeerssituatie Laaghemaal

Coen Gijsberts is aangesloten bij de MR vergadering om de mogelijkheden te bespreken om de verkeersituatie aan Laaghemaal veiliger te maken. 
Een optie zou kunnen zijn: gekleurde palen die meer opvallen of een andere vorm verlichting. Coen koppelt dit in twee weken terug aan Mary-Ann.

Brabant Veiligheid Label

Vanuit de MR willen we, naar aanleiding van het onderzoek naar de verkeerssituatie, gaan voor het Brabants veiligheid label. Dit is een label wat je aan kunt vragen als je als school structureel aandacht besteedt aan verkeerseducatie met ouders, kinderen en leerkrachten.
Zo kunnen wij ook als school zorg dragen voor de verkeerssituatie. Ruud en Mary-Ann pakken dit verder op.

3. Mededelingen

--> Het schooljaar is prettig gestart, de groepen draaien. Onze nieuwe leerkrachten; Nanda, Dennis en Appoline hebben hun draai gevonden. 

--> Philip volgt de MR cursus in november.

4. Kinderstralen tussen schoolse opvang (TSO)

Mary-Ann heeft een evaluatiegesprek gevoerd einde schooljaar met de teamleider en regiomanager van Kinderstralen. Na drie maanden, in november is er weer een evaluatie. 

5. Vaststellen data en samenstelling MR

De data zijn vastgesteld voor het komende schooljaar.
De volgende rollen zijn weer verdeeld:

Notulen > Philip Pennings

Voorzitter > Ruud Dirks

GMR > Ruud Ruud Dirks

Bijhouden website, kopje MR > Marianne van Munster

6. Instemming schoolgids en jaarplan

- Schoolgids is goedgekeurd. De laatste lay-out zaken moeten weggewerkt worden. 

- Jaarplan is goedgekeurd.