Stel cookie voorkeur in

Notulen MR van 25 juni 2018

30-06-2018

Notulen MR vergadering

Datum: 25 juni 2018

Aanwezig: Maartje, Caroline, Hans, Saskia, Mary-Ann, Ruud, Marianne, Philip 

1. Notulen

De notulen van 15 mei zijn goedgekeurd. Deze zet Hans op de site.

2. Ingekomen stukken

  • De SP en Bossche Groenen hebben vragen gesteld aan de gemeente waarom zij wel geantwoord hebben aan het Rosmalense belang wat betreft de verkeerssituatie. De gewenste verkeerssituatie die zij voor ogen hebben kost 450000 euro.
  • MA is gebeld door het hoofd van beheer openbare ruimte. Ruud houdt contact met de partijen en MA met de gemeente. MA heeft na de zomervakantie een afspraak met de nieuwe wethouder die ‘verkeer’ in zijn portefeuille heeft. 

3. Mededelingen

De formatie is later dan gepland de deur uitgegaan. Aanstaande donderdagmiddag is het doorschuifuurtje en maken de leerlingen kennis met hun nieuwe leerkracht. 

4. Taakbeleid en concept schoolgids

Het taakbeleid is door de personeelsgeleding goed gekeurd. 
De MR heeft de nieuwe schoolgids bekeken en de opmerkingen zijn doorgegeven aan Mary Ann. Zij maakt het definitief. 

5. Nieuwe app: ‘social skools 3.0’

Na de zomervakantie starten we met deze app. Het is een meer gebruiksvriendelijkere app. De app is direct gekoppeld aan de website. De ouders ontvangen een nieuwe persoonlijke code. 

6. Vaststellen jaarplanning MR

We hebben gekozen voor 6 bijeenkomsten van 2 uur. I.p.v. 8 bijeenkomsten van 1,5uur. 
Er wordt vergaderd op verschillende dagen zodat dit voor iedereen prettig is.

7. Evaluatie MR

+Er is meer structuur in de vergaderingen gekomen.
+Er is een duidelijke inbreng van oudergeleding. 
 

Saskia heeft vanavond afscheid genomen. Zij wordt opgevolgd door Philip Pennings.