Stel cookie voorkeur in

Notulen MR 15 mei 2018

29-06-2018

Notulen MR vergadering

Datum: 15 mei 2018

Aanwezig: Maartje, Caroline, Hans, Saskia Mary-Ann, Ruud, Marianne

 

Notulen: De notulen van 17 april zijn goedgekeurd. Deze zet Hans op de site.

De volgende vergadering is van 19 naar 25 juni i.v.m. jaarplan.

Ingekomen stukken:

De Bossche Groene partij heeft terug gemaild. Mary Ann heeft contact gehad met wethouder Hoskam en hij heeft positief nieuws. De gehele verkeerssituatie rondom Laaghemaal is onderzocht, er is geld gereserveerd maar hij mocht nog geen concreet plan geven. Het voorstel is voor 80% klaar en wij hebben nog 20% inbreng. Voor de zomervakantie horen wij van het plan.

Mededelingen:

Vacatures: er zijn voor volgend schooljaar twee vacatures waarvan één in groep ½. Door de mobiliteitsprocedure vanuit ATO hebben we elf kandidaten. Zij zijn op gesprek geweest en wij maken een top drie en de kandidaten mogen dit ook doen als zij op meerdere scholen solliciteren. Als er sprake is van een match dan worden de kandidaten geplaatst.

Formatie
Er worden volgend jaar 12 groepen geformeerd. Enkele groepen hiervan zitten aan het maximale aantal kinderen per groep. Dus mochten er hier aanmeldingen voor komen dan zitten deze groepen vol.

 

Werkdrukregeling vanuit de regering

De personeelsgeleding van de MR hebben het plan geschreven voor het verminderen van de werkdruk. Er is voorgesteld om een leerkrachtondersteuner aan te stellen die leerkrachten overneemt, ondersteunt etc.

Er is een budget voor ongeveer drie dagen. We willen de uren verdelen per cluster ½, ¾, 5/6, 7/8. Het zal ongeveer uitkomen op zes uren per cluster.

 

Uitslag verkiezing MR
Philip Pennings is het geworden, de kandidaten zijn telefonisch op de hoogte gesteld.

Voor volgend jaar is een aandachtspunt om dit ook direct naar de ouders te communiceren. Nu zijn zij niet direct op de hoogte gebracht. Er gaat deze week een bericht voor de ouders uit.