Verlof aanvraag

Bijzonder verlof wordt altijd aangevraagd bij de directeur. Redenen voor verlof kunnen zijn: huwelijk, huwelijksjubilea, ambtsjubilea of overlijden van bloed- of aanverwanten. Met het verlofformulier kan de aanvraag hiervoor ingediend worden.

Lever je het geprinte en ingevulde verlofformulier bijtijds in bij onze administratie?

Geen printer of printer kapot? Je kunt op school ook een exemplaar ophalen.

Verlof aanvraag