Hoogbegaafdheid

Naast de kinderen die extra instructie en begeleiding nodig hebben, willen we ook de kinderen die extra uitdaging nodig hebben blijven prikkelen. In elke klas worden regelmatig Denksleutels ingezet. Dit zijn sleutels met daarop een vraag of opdracht die kinderen aanzet tot creatief, analytisch en praktisch denken. 

Groepen 1 en 2: Voor de groepen 1 en 2 gebruiken wij Levelspel om de kinderen uitdaging te bieden. Levelspel bestaat uit 2 boxen gevuld met allerlei uitdagende spellen, materialen en opdrachten voor groep 1 en 2. Oefeningen waarbij je niet meteen het antwoord weet, waarbij moet worden nagedacht, fouten worden gemaakt en vooral moet worden doorgezet. In iedere box zitten wel 15 verschillende materialen om mee te werken. Ook in groep 3 zijn ze ook nog in te zetten. 2 keer per jaar is er een gesprek over de voortgang samen met het kind en ouders.

Groepen 3 t/m 8: Bij de groepen 3 t/m 8 maken we onderscheid tussen een eerste leerlijn en tweede leerlijn.

Eerste leerlijn:

  • 25%-50% van de les wordt geschrapt, zodat er tijd vrij wordt gemaakt voor de uitdagende materialen.
  • De volgende materialen kunnen worden ingezet: Estafetteloper, Pluspunter, Plusboek taal, Plusboek spelling. Het is ook mogelijk dat één van deze materialen wordt ingezet.

Tweede leerlijn:

  • 50% -75% van de les wordt geschrapt, zodat er tijd vrij wordt gemaakt voor de uitdagende materialen.
  • Levelwerk wordt ingezet. Het is ook mogelijk dat de leerling niet op alle onderdelen, maar op één of twee onderdelen van het Levelwerk meedoet.

De opdrachten die de kinderen moeten maken zijn echt heel pittig. Wij zetten bij deze kinderen niet in op de kennis, maar op de vaardigheden: leren denken, leren leren en leren leven. We vinden het belangrijk dat de kinderen leren om fouten te maken. Ook doorzetten is een vaardigheid die we hiermee proberen te trainen, geef niet te snel op. En een andere belangrijke vaardigheid is plannen en organiseren.

Dit alles kunnen deze kinderen niet zelfstandig. Daarom vinden er wekelijks coaching gesprekken plaats met de leerkracht en de kinderen die werken met de tweede leerlijn, het Levelwerk. Ook is er elk blok een gesprek over de voortgang samen met het kind, twee keer per jaar zijn ouders hierbij aanwezig. 

Wil je meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.