Begeleiding

Zoals op iedere school zijn er bij ons natuurlijk ook kinderen die extra begeleiding nodig hebben. Deze begeleiding gaat dan boven de basisondersteuning die aanwezig is.

Als er bij ons zorgen/vragen zijn over je kind dan nemen we contact met je op om samen te kijken wat de oplossing zou kunnen zijn. En heb jij vragen, dan kun je ook altijd contact met ons opnemen. In eerste instantie met de leerkracht van je kind, maar daarna eventueel ook met onze intern begeleiders:

Noortje Posthuma (noortje.posthuma@kcdehobbit.nl)
Caroline van den Koppel (caroline.van.den.koppel@kcdehobbit.nl)

We proberen onze leerlingen zoveel mogelijk op onze eigen school te ondersteunen, maar het kan nodig zijn om specialistische hulp in te roepen.

Wat is passend onderwijs? - Samenwerkingsverband Primair Onderwijs De Meierij (demeierij-po.nl)

Dat kan via het samenwerkingsverband de Meierij. Iedere wijk in Den Bosch heeft een wijkcontactpersoon, wijkorthopedagoog, wijk intern begeleider en een wijk ambulant begeleider. Zij hebben regelmatig overleg met de intern begeleider en ouders over extra ondersteuning. De wijkcontactpersoon is Anouk Knoester, die alles coördineert.

Daarnaast is er een kindoverlegteam op school. Het kindoverlegteam bestaat uit de intern begeleider van de school, de schoolmaatschappelijkwerker van Farent, Auke van Boxtel, de jeugdverpleegkundige, Salomé van der Meulen en ouders of hulpverleners die willen aansluiten. Ook kan daar overleg plaats vinden vanuit het peuterarrangement, voorschoolse opvang, naschoolse opvang, wijkagent etc.

contactgegevens:

De vaste kern van dit kindoverlegteam  (ib, Farant en GGD) komt regelmatig bij elkaar om te praten over die kinderen die extra ondersteuning nodig hebben of om tips uit te wisselen. Deze kindbesprekingen zijn altijd na toestemming van de ouders. Natuurlijk hebben we het liefst dat ouders er zelf bij aanwezig zijn.

Ook kun je individuele gesprekken met de schoolmaatschappelijkwerker van Farent (Auke van Boxtel) of jeugdverpleegkundige (Salomé van der Meulen) aanvragen.

De ondersteuningsvragen kunnen op verschillende gebieden liggen.Je kan denken aan onderwerpen zoals:

  • concentratie problemen

  • conflicten met andere kinderen

  • teruggetrokken gedrag

  • leermoeilijkheden

  • opvoedings- of gezinsproblemen

  • zindelijkheid

  • slecht slapen

  • scheiding verwerking

De meerwaarde van het kindoverlegteam 0-13 is dat er breder gekeken kan worden naar vragen die je hebt. Ook weet het kindoverlegteam de weg naar diverse mogelijkheden buiten de school.