Opvang

Bij een Kindcentrum hoort natuurlijk ook de opvang voor kinderen die nog niet naar school gaan: het peuterarrangement. Er zijn kinderen die tijdens de lunchpauze niet naar huis gaan en opgevangen worden door de tussenschoolse opvang. En er zijn kinderen die niet meteen na schooltijd naar huis gaan. Voor die groep werken we samen met de na-schoolse opvang.

Meer informatie lees je onder de desbetreffende kopjes.