Pedagogisch klimaat

PBS

Wij werken  op de Hobbit met SWPBS (School Wide Positive Behavior Support). Dat is een systeem van positief bekrachtigen van gewenst gedrag bij leerlingen. SWPBS richt zich op het versterken van goed gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dit doen wij door:

  • Duidelijk te zijn in wat we van de kinderen verwachten. Wat wij belangrijk vinden staat in onze kernwaarden: Vertrouwen, Respect, Verantwoordelijkheid en Plezier.
  • De gedragsregels in de school zichtbaar te maken door middel van pictogrammen. In de hal staan onze basisregels ook op de muren.
  • Het systematisch aanleren van gewenst gedrag.
  • Het bekrachtigen van gewenst gedrag.
  • Het hanteren van duidelijke consequenties voor ongewenst gedrag.

We geven complimenten, schenken aandacht aan goed gedrag en we belonen dat. Bij het aanleren van het juiste gedrag kunnen de kinderen soms een ‘blauwe munt’ verdienen. Je weet nooit wanneer je een munt krijgt. Voor ongewenst gedrag geldt dat we de aandacht hiervoor klein willen houden. Dus we leggen er niet de nadruk op. Toch hanteren we duidelijke consequenties als dat nodig is. Hiervoor hanteren we een kaartensysteem om het visueel te maken. Het systeem bestaat uit twee gele kaarten en een rode kaart.

Kwink

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Kwink biedt een doordacht SEL-programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Praktisch, leuk en altijd actueel. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Ook sluit KWINK goed aan bij de principes van SWPBS.

Taakspel

Net zoals bij PBS ligt de nadruk van Taakspel op het aandacht geven aan positief gedrag. Aan het begin van de les spreken we het verwachte taakgedrag voor de leerlingen uit en gedurende het '"spel" complimenteren we de leerlingen specifiek op het verwachte taakgedrag. Want wat we aandacht geven groeit!

Het doel van Taakspel is dat onrustig en storend gedrag afneemt. Hierdoor kunnen de leerlingen en de leerkracht efficiënter en taakgerichter werken. De leraar of pedagogisch medewerker geeft tijdens het spelen van Taakspel complimenten en negeert ongewenst gedrag. Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op het gewenste gedrag en de leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. 

We spelen Taakspel drie keer in de week in de groepen 3 tot en met 8.

U kunt voor meer informatie kijken op de site www.taakspel.nl