Communicatie

Wij vinden het belangrijk om een goed contact te hebben met de ouders van onze kinderen. Om zo bereikbaar en transparant mogelijk te zijn hebben we de beschikking over een aantal communicatiemogelijkheden.

In de eerste plaats natuurlijk deze website, waarop je de algemene informatie over de school  kunt vinden.

Ook is er de Social Schools App voor ouders van kinderen die onze school bezoeken. Download Social School 3.0 gratis via de App Store of Google Play. In de App vind je informatie, nieuwtjes en foto's uit de klassen en de nieuwsbrief die maandelijks verschijnt.

Behalve al deze middelen houden we informatie-avonden, zijn er rapportgesprekken, kun je de resultaten van je kind bijhouden via het ouderportaal van het leerlingvolgsysteem en natuurlijk staan onze leerkrachten altijd open voor een gesprek wanneer dat nodig is.

Privacy

Je kunt er natuurlijk op vertrouwen dat wij als school vertrouwelijk omgaan met de gegevens van jullie waar wij over beschikken. De volledige privacyverklaring die wij als ATOschool hanteren vind je hieronder.

Privacy verklaring