MR

Bij ons op de Hobbit is er natuurlijk ook een medezeggenschapsraad, de MR. Een MR bestaat uit een aantal leerkrachten en een gelijk aantal ouders van de school. Regelmatig komen ze samen om tijdens een vergadering te praten over beleidsmatige zaken (notulen). De directeur is altijd een deel van die vergadering aanwezig. De MR heeft een adviserende en in sommige gevallen een instemmende functie. 

Namens de ouders zitten in de MR:

  • Philip Pennings

  • Jelmer Pieters

  • Jessica Joling

Namens het team zitten in de MR:

  • Maarten Coppens

  • Ingrid Geerings

  • Stephanie van Grevengoed

Ouders kunnen via een verkiezing lid worden van de MR zodra één of meerdere zittende leden stoppen.Als je vragen hebt over de MR of over zaken die de MR aangaan neem dan gerust contact op met onze MR.

Je kunt de MR bereiken via het e-mailadres: mr@kcdehobbit.nl

 

Leden van de MR

Philip Pennings

Jelmer Pieters

Jessica Joling

Maarten Coppens

Leerkracht groep 8b

Meer info

Ingrid Geerings

Leerkracht groep 6b

Meer info

Stephanie van Grevengoed

Leerkracht groep 5a

Meer info