MR

Bij ons op de Hobbit is er natuurlijk ook een medezeggenschapsraad, de MR. Een MR bestaat uit een aantal leerkrachten en een gelijk aantal ouders van de school. Regelmatig komen ze samen om tijdens een vergadering te praten over beleidsmatige zaken (notulen). De directeur is altijd een deel van die vergadering aanwezig. De MR heeft een adviserende en in sommige gevallen een instemmende functie. 

Namens de ouders zitten in de MR:

  • Philip Pennings

  • Marianne van Munster 

  • Jelmer Pieters

Namens het team zitten in de MR:

  • Eefke van den Heuvel 

  • Caroline van de Koppel

  • Henrike Dekkers

Ouders kunnen via een verkiezing lid worden van de MR zodra één of meerdere zittende leden stoppen.Als je vragen hebt over de MR of over zaken die de MR aangaan neem dan gerust contact op met onze MR.

Je kunt de MR bereiken via het e-mailadres: mr@kcdehobbit.nl

 

Leden van de MR

Philip Pennings

Marianne van Munster

Jelmer Pieters

Eefke van den Heuvel

Leerkracht groep 6a

Meer info

Caroline van de Koppel

Intern Begeleider

Meer info