Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn ontwikkelt met ouders, team Hobbit en team Goudvisje. Op onze school hanteren we de volgende kernwaarden:

Verbinding
Onze professionals van de kinderopvang en het onderwijs werken met de ouders en kinderen samen als één team. We leren van elkaar en stemmen op elkaar af. We stimuleren maatschappelijke betrokkenheid en zoeken daarbij verbinding met de wereld om ons heen. Als kindcentrum bereiden we de kinderen zo goed mogelijk voor op een volwaardige plek in de maatschappij.

Talent ontwikkeling
Op KC De Hobbit zien we kinderen, professionals en ouders en we waarderen we ieders mogelijkheden en interesses. We hebben oog voor talent en willen kinderen optimale kansen bieden om de eigen ontdekkingsreis aan te gaan. We hebben vertrouwen in de ontwikkelkansen van ieder kind en brengen kinderen stap voor stap verder. Daarvoor hanteren we een gevarieerd aanbod en laten we kinderen, maar ook de professionals leren van elkaar. Nieuwsgierigheid koesteren we, omdat dat leidt tot een leven lang leren.

Passie​
Binnen KC De Hobbit zijn we trots op onze kinderen en de organisatie en stralen dit ook uit. De kinderen betrekken we bij hun eigen ontwikkeling. Dat doen we door het enthousiasme en het plezier te stimuleren. Wij lokken nieuwsgierigheid uit bij kinderen, zodat ze zich kunnen blijven verwonderen.

Persoonlijke aandacht​
Persoonlijke aandacht geeft kinderen, ouders en professionals het gevoel dat ze gezien en gehoord worden. Dit is terug te zien in de manier waarop we communiceren en onze omgeving betrekken bij de ontwikkeling van het kind. We creëren een sfeer waarin iedereen zich welkom voelt. Wij geloven in een kleinschalige organisatie en gaan samen voor kwaliteit.

Deze kernwaarden zijn met ouders, personeel Hobbit ontwikkeld.​