Peuterarrangement

Het peuterarrangement van Kinderopvang ‘t Goudvisje geeft met een speciaal programma samengesteld in samenwerking met het basisonderwijs, een ideale voorbereiding op het basisonderwijs.

Met vriendjes spelend leren
Het samenzijn in een groep is een uitgelezen kans je peuter te laten oefenen en ontdekken in ‘samen denken’, ‘samen beslissen’, ‘compromissen sluiten’ en ‘samen verantwoordelijk zijn’. Je peuter maakt contact met leeftijdsgenootjes en sluit zijn eerste vriendschappen.

Buiten is veel te beleven
Iedere dag, bij elk weertype, zijn de peuters buiten te vinden. Ze leren aan de hand van seizoenen de natuur kennen. Zowel cognitief, motorisch als sociaal een fantastisch rijke leeromgeving. Buiten valt van alles te beleven. De peuters bezoeken de kinderopvanglocatie op de canadasingel, ze maken kennis met de dieren en in de moestuin helpen ze met zaaien, ze zien tomaten, aardbeien en komkommers groeien. Ze proeven van de oogst. Stampen in de plassen, moddertaartjes bakken in de modderkeukens; niks is te gek.  

Uitdaging &ontwikkelen vanuit het talent
Peuters zijn nieuwsgierig, hebben een enorm doorzettingsvermogen. Vallen en weer opstaan, blijven proberen tot iets lukt. Leren doen ze met hun handen, hoofd en hart. Er bestaan verschillen in het tempo waarin peuters zich ontwikkelen. Je peuter kan niet alles tegelijk en heeft zijn voorkeuren en talenten. Om een optimaal ontwikkeling- en leerklimaat te scheppen, werken de pedagogisch medewerkers ontwikkelingsgericht en herkennen ze de talenten van je peuter. We kijken naar waar je peuter in zijn ontwikkeling staat, waar hij naar toe kan en wil. Niet de leeftijd, maar het ontwikkelingsniveau, zijn talent en interesses bepalen wat we aanbieden.

Samenwerken binnen Kindcentrum de Hobbit
De samenwerking binnen het kindcentrum is erop gericht om de doorgaande leerlijn van het kind te borgen door samen op te trekken in thema’s en vieringen, maar ook aandacht te hebben voor warme overdrachten en wenperiodes zodat kinderen de overstap naar deze basisschool als logisch ervaren. Partijen maken over en weer gebruik van elkaars expertise waardoor het team iedere dag van en met elkaar leert.

Het Peuterarrangement vindt plaats in de ochtend en kent een minimum afname van 2 ochtenden. In een pakket van maandag met donderdag of van dinsdag met vrijdag. Het peuterarrangement valt binnen de subsidieregeling van de gemeente.

Informatie over het peuterarrangement, subsidie en kinderopvangtoeslag vindt u op de website van Kinderopvang ’t Goudvisje.