Groep 1-2

Groep 1-2a heeft twee leerkrachten:
Juf Kelly (kelly.aarts@kcdehobbit.nl): maandag, dinsdag en woensdag (om de week)
Juf Eva (eva.van.baast@kcdehobbit.nl): woensdag (om de week), donderdag en vrijdag

Groep 1-2b heeft één leerkracht:
Meester Dennis (dennis.van.de.sande@kcdehobbit.nl)

Groep 1-2c heeft twee leerkracht:
Juf Minke (minke.van.pinxteren@kcdehobbit.nl) maandag t/m woensdag
Juf Annemiek (annemiek.van.gaal@kcdehobbit.nl) donderdag en vrijdag

Een dagje in de groep

Hoe ziet een dag in een kleutergroep op KC de Hobbit er eigenlijk uit?  

De kinderen worden 's ochtends bij de deur verwelkomd door de leerkracht en zoeken hun plek op. Drie of vier dagen per week starten we met een circuit. Er ligt dan een werkje klaar op de tafels, waar de kinderen meteen zelf mee aan de slag kunnen.  Soms starten we 's ochtends in de kring, bijvoorbeeld met een activiteit van onze vakdocenten muziek, drama of Engels.   Na het werken aan de tafel, zullen we gezamenlijk de dag openen in de kring. Hierbij kijken we naar de dagen van de week, de datum, de maanden van het jaar, het weer en het seizoen. Ook gaan we kijken aan de hand van de dagritmekaarten wat er die dag te doen staat voor onze kleuters. En natuurlijk worden de bijzonderheden en nieuwtjes besproken!  

Vervolgens gaan we vaak verder met een (korte) kringactiviteit. Daarbij kun je denken aan het aanleren van een nieuw liedje, aanbieden van een prentenboek, rekenactiviteit, rijmen, rollenspel etc. 

We werken in de kleutergroepen met thema's. Deze thema's duren gemiddeld 4 weken en deze sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen. Tijdens dit thema zullen onze activiteiten bij dit thema aansluiten. Thema's die de afgelopen jaren bijvoorbeeld aan bod zijn gekomen: kriebelbeestjes, naar het strand, beroepen, kunst, herfst in het heksenbos, elektriciteit en nog veel meer!  

Iedere kleuter heeft zijn eigen symbooltje, dit symbooltje wordt bijvoorbeeld gebruikt op het planbord, de stoel, de kapstok en het groene laatje. Tijdens de werkles kiezen de kleuters op het planbord een werkje. De oudere kleuters gaan 2 keer per week zelfstandig met hun themataak aan de slag, waarbij ze zelf werkjes gaan plannen. Tijdens deze werkles kunnen de kinderen heerlijk spelen in de huishoek, bouwhoek, verven, tekenen of knutselen, spelen met constructiematerialen en nog veel meer. Ook kunnen kinderen aan de slag met uitdagende materialen, spellen en puzzels.   Na het werken of het buitenspelen hebben de kinderen vaak wel wat honger gekregen. Dan is het tijd voor de fruitkring! Ieder kind heeft in zijn eigen tas fruit en drinken mee, dit wordt dan gezellig met heel de klas tegelijkertijd opgedronken en opgegeten, terwijl de leerkracht voorleest.  Omdat we een continurooster hebben, lunchen alle kinderen op school. We nemen hier voldoende tijd voor en dit is ook een heerlijk rustmoment.  

Veelal worden er themahoeken in de klas en/of op de gang gemaakt, waar de kinderen op allerlei manieren worden uitgedaagd. Denk bijvoorbeeld aan een strandhoek, waar je ijsjes kunt kopen bij de ijskraam, een heksenhuis waar de kinderen heksenrecepten kunnen lezen en maken of een inpakfabriek tijdens het Sinterklaasthema.  

Er wordt niet alleen in de klas gewerkt en gespeeld, maar ook lekker buiten. De kleuters spelen hier met karren, fietsen en banden, maar vermaken zich vaak ook in de zandbak of op de schommel. 

Op KC de Hobbit beschikken de kleutergroepen daarnaast over een speellokaal, waar we heerlijk kunnen gymmen met groot en klein materiaal, kringspelletjes met de leerkracht kunnen doen of bewegen op muziek. 

Ook ouders betrekken we graag bij het klassengebeuren. Zo doen we graag een beroep op ze als we de themahoeken gaan inrichten, maar hebben we ook ouders die komen voorlezen of groepjes begeleiden tijdens een spelletjesmiddag of excursies. 

Nieuwsgierig geworden? Neem dan zeker contact op voor een rondleiding! Voordat je kind vier jaar is geworden, mag hij of zij drie dagdelen komen meekijken.