Groep 3

Groep 3a heeft twee leerkrachten:
Juf Judith (judith.ariens@kcdehobbit.nl): maandag, dinsdag en woensdag om de week
Juf Sanne (nena.heesakkers@kcdehobbit.nl): woensdag om de week, donderdag en vrijdag

Groep 3b heeft twee leerkrachten:
Juf Nanda (nanda.ebregt@kcdehobbit.nl): maandag t/m vrijdag

Leuk dat je een kijkje komt nemen op de groepspagina van groep 3! 

Leren lezen en spellen
In groep 3 zijn we druk bezig met leren lezen. Hiervoor hebben wij de methode Veilig leren lezen (Kim-versie). We starten telkens met een ankerverhaal om zo de nieuwe woorden en letters aan te bieden binnen een context. De verhalen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en spreken daarom ook zeer aan. Het thema van het verhaal wordt verder uitgediept in de taallessen. Aan het verhaal worden de structureerwoorden gekoppeld. Deze woorden gebruiken we bij het aanleren van de nieuwe letter ( bijvoorbeeld de r van roos). De structureerwoorden hangen we voor de kinderen goed zichtbaar in de klas om te gebruiken als een geheugensteuntje. Deze woorden zijn klankzuiver, wat betekent dat je ze schrijft zoals je ze hoort.  De methode heeft heel veel verschillende materialen. Zoals de klikklakboekjes, leesboekjes, werkboekjes, magnetische letterdoos en een computerprogramma.

Naast de methode VLL gebruiken we de methode “Zo leer je kinderen leren lezen en spellen”. Deze methode biedt onder andere de letters met gebaren aan en geeft vanaf het begin aan wat een korte klank, lange klank of medeklinker is. Dit biedt op een later moment veel houvast bij het lezen en spellen. Al snel kunnen de kinderen met de geleerde letters woordjes lezen. Ze ontdekken dit in hun klikklakboekje. We gebruiken regelmatig het veilig en vlotboekje om het lezen van woorden te oefenen en van spellend naar vloeiend te leren lezen. 

Als alle letters geleerd zijn, volgt de niet-klankzuivere periode. De kinderen leren dat je niet elk woord leest zoals het er staat. Zo leren we onder andere de langer maak woorden ( paard), de bankletter( nk), en woorden als lopen, duren, weten enz. Spelling Elke dag oefenen we in het schrijven van woorden . Dit doen we in de vorm van een dictee. We beginnen met de m-k-m woorden ( zoals:  maan- roos- jas enz). Later worden de woorden moeilijker en volgen de mm-k-m en m-k-mm ( stok- jurk) en de samengestelde woorden ( jaszak). We proberen bij elk dictee ook een zin te maken.

Schrijven
De letters en woorden die we geleerd hebben met lezen, oefenen we in het schrijfschrift. Aan de hand van de methode “Schrijven leer je zo” leren we de schrijfletters (blokletters).

Rekenen
We gebruiken voor rekenen de methode Pluspunt.  De kinderen leren in groep 3 de getallenlijn tot en met 20. Zij maken sommen tot 20 en leren getallen te splitsen. Hiervoor gebruiken we verschillende materialen zoals een rekenrekje of een kralenketting. Ook komt het klokkijken om de hoek kijken. We leren hele en halve uren. Verder is er een  oriëntatie op de getallenlijn tot 100.

Knutselen/tekenen/muziek
Behalve de leervakken hebben we ook creatieve vakken zoals tekenen, knutselen en muziek. Bij knutselen werken we in periodes. In zo'n periode krijgen de kinderen een aantal opdrachten waar ze aan mogen werken. Daar zit ook altijd een kookopdracht bij! Bij muziek staat vooral het plezier in zingen centraal. Ook hebben we verschillende keren een open podium waar kinderen hun kunsten mogen laten zien.

Spelling
Na de kerstvakantie beginnen in groep 3 met het vak spelling. Dit doen we met de methode STAAL.In het tekst vak hieronder staat de link naar de categorieën en de uitleg.

Nog meer...Verder hebben we Engels, verkeer, Kwink en Blink. Alles bij elkaar dus een heel leuk leerjaar waarin er echt een wereld open gaat voor de kinderen.

Graag tot ziens in onze groep!

Thuis lezen met uw kind