Groep 4

Groep 4a heeft twee leerkrachten:
Juf Janneke (janneke.de.krom@kcdehobbit.nl): maandag en dinsdag
Juf Marian (marian.ostendorf@kcdehobbit.nl): woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 4b heeft twee leerkrachten:
Juf Roos (rosemarie.kroef@kcdehobbit.nl): maandag
Meester Gaetan (gaetan.walschots@kcdehobbit.nl): woensdag, donderdag en vrijdag

Leuk dat je een kijkje komt nemen op de groepspagina van groep 4! Beide groepen 4 zijn te vinden op locatie Laaghemaal.

Staal
Voor taal en spelling gebruiken wij de methode Staal. Tijdens de taallessen oefenen we met woordenschat, spreken en luisteren, verhalen schrijven, presenteren en nog veel meer. Tijdens de lessen spelling oefenen we met verschillende categorieën en ook gebruiken we daarbij hakkaarten, de ei-rap, de ei-plaat, de au-rap en au-plaat. 

Lezen
Wij starten elke dag met 15 minuten lezen. We gebruiken dan allerlei materialen en werkvormen. Daarnaast hebben we 4 keer in de week technisch lezen. Daarvoor gebruiken we de methode Estafette. De kinderen die moeite hebben met lezen krijgen wat meer instructie en de andere kinderen kunnen na een korte instructie op eigen tempo verder werken, vaak in tweetallen. 

Schrijven
In groep 4 leren we alle hoofdletters te schrijven. We gebruiken de methode Pennenstreken, blokschrift.

Rekenen 
Voor rekenen gebruiken we de methode Pluspunt. In groep 4 oefenen we eerst nog even met sommen t/m 20, maar al snel gaan we sommen t/m 100 leren. De keersommen, de tafels van 1-10 zijn in groep 4 ook erg belangrijk. 

Knutselen/tekenen/muziek/drama 
Behalve de leervakken besteden we ook aandacht aan de creatieve vakken zoals tekenen, knutselen, drama en muziek. Bij knutselen werken we in periodes. In zo'n periode krijgen de kinderen een aantal opdrachten waar ze aan mogen werken. Bij muziek staat vooral het plezier in zingen centraal en gaan we aan de slag met instrumenten, ritmes etc. Ook hebben we verschillende keren een open podium waar kinderen hun kunsten mogen laten zien. Tijdens de dramalessen leren kinderen omgaan met hun lichaamstaal, mimiek en voor een groep toneelspelen of iets uitbeelden. 

Engels
De Engelse lessen worden gegeven door Engelse studenten van Such Fun! Zie voor meer informatie het tabblad Engels. 

Verkeer 
We gebruiken de methode Let's go!. 

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We gebruiken hiervoor de methode Kwink. Daarnaast werken we met PBS en Taakspel. Zie voor meer informatie het tabblad PBS/Taakspel. 

Begrijpend Lezen
Na de kerstvakantie wordt gestart met het vak begrijpend lezen. Hiervoor gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. 

Actuele informatie uit de klas en foto's zijn te vinden op de (beveiligde) App SocialSchools 3.0 van KC de Hobbit. 

Graag tot ziens in onze groepen

Juf Janneke, juf Marian, juf Roos en meester Gaetan

De woorden van week bij de STAAL thema's