Groep 5

Groep 5a heeft twee leerkrachten:
Juf Stephanie (stephanie.van.grevengoed@kcdehobbit.nl): maandag, dinsdag en vrijdag
Juf Riekie (riekie.van.pinxteren@kcdehobbit.nl): woensdag en donderdag

Groep 5b heeft twee leerkrachten:
Juf Maartje (maartje.beljaars@kcdehobbit.nl): maandag, dinsdag en vrijdag
Juf Roos (rosemarie.kroef@kcdehobbit.nl): woensdag en donderdag

In groep 5 wordt er gewerkt met Blink. Een methode waarin we onderzoekend en ontwerpend leren aan de hand van thema's. De onderdelen aardrijkskunde, natuur en geschiedenis komen hierin terug. We oefenen apart met Topomasters. 

Bij rekenen werken we met Pluspunt. Bij rekenen gaan we verder met de tafels en sommen onder de 100, klok kijken, meten, wegen, geld en nog veel meer. Het automatiseren neemt in groep 5 ook een belangrijke plaats in.

Bij taal werken we met STAAL. Er wordt gewerkt met thema's zoals ziekenhuis, nacht e.d. Elk thema worden moeilijke nieuwe woorden behandeld, wordt er aandacht besteed aan spreek- en luistervaardigheid en wordt het schrijven van teksten geoefend. Onderaan deze pagina vindt u de woorden die thuis geoefend kunnen worden. 

Bij spelling werken er ook met STAAL. Er wordt met al eerder geleerde spellingcategorieën geoefend en er worden ook steeds nieuwe categorieën aangeboden.

Bij technisch lezen werken we op het niveau van het kind en houden we ook rekening met motivatie. In circuitvorm en met leesmappen wordt hierop ingezet. 

Tot slot moeten de kinderen in groep 5 een spreekbeurt houden. Deze kunnen in overleg met de leerkrachten ingepland worden.

Woorden van de week bij de STAAL thema's