Groep 6

Groep 6a heeft twee leerkrachten:
Juf Maaike (maaike.van.zeeland@kcdehobbit.nl): maandag t/m woensdag
Juf Louise (louise.bevan@kcdehobbit.nl): donderdag en vrijdag

Groep 6b heeft twee leerkrachten:
Juf Eefke (eefke.van.den.heuvel@kcdehobbit.nl): maandag en dinsdag
Juf Ingrid (ingrid.geerings@kcdehobbit.nl): woensdag t/m vrijdag

Er wordt in groep zes best hard gewerkt hoor! Het gaat wat sneller dan in groep vijf en het wordt natuurlijk allemaal wat moeilijker. Er komt in groep zes wat meer inzicht kijken bij de behandelde stof en dat is voor sommige kinderen best even lastig. Maar naast het harde werken is er gelukkig ook voldoende tijd voor leuke en creatieve vakken en verschillende uitstapjes, zoals theatervoorstellingen en verschillende sportactiviteiten.

Voor wereldoriëntatie gebruiken we de methodes Naut (natuur en techniek), Meander ( aardrijkskunde) en Brandaan (geschiedenis). Hierbij gaan de kinderen in groep 6 ook toetsen maken. Dit doen we middels het "leren - leren". Eerst zal er in de klas met de kinderen geoefend worden hoe er voor een toets geleerd kan worden. En ook hoe er getoetst wordt. Na verloop van tijd gaan de kinderen het leren van toetsen thuis doen. Samenvattingen en informatie vind je steeds bij de berichten op de website.

Rekenen wordt dit jaar wat abstracter. We werken aan breuken, cijferen ( onder elkaar optellen en aftrekken), staartdelingen en we leren verder met het metriek stelsel. Ook leren we met de rekenmachine werken. De kinderen gaan vanaf deze groep werken met een werkboek dat ingesteld is op hun eigen niveau,.

Bij taal maken de kinderen kennis met werkwoordspelling , woordbenoeming (naamwoord, telwoord, aanwijswoord) en persoonsvorm en onderwerp.

Naast Nederlands krijgen de kinderen ook Engels.

Natuurlijk is er véél aandacht voor lezen : technisch lezen, begrijpend lezen, maar ook leesbevordering. Elke dag wordt er een kwartiertje voorgelezen. Zo maken we ook kennis met verschillende schrijvers en verschillende soorten verhalen.

Behalve de leervakken besteden we ook veel aandacht aan de creatieve vakken zoals tekenen, knutselen en muziek.Bij tekenen werken we steeds in cyclussen van 2 opdrachten.Bij knutselen werken we in periodes. In zo'n periode krijgen de kinderen 6 opdrachten waar ze aan mogen werken. Sommige opdrachten heb je in één les klaar. Met andere ben je wel 3 lessen bezig.Bij muziek staat vooral het plezier in zingen centraal. De kinderen gaan ook een mini- musical opvoeren. Een heel leuke ervaring voor de kinderen (en hun ouders).

En alle kinderen gaan dit jaar weer een spreekbeurt houden. Wanneer ze aan de beurt zijn kun je zien in een rooster op de site. Deze moet nog op site geplaatst worden.  Daarnaast werken de kinderen een 3-tal weken aan een werkstuk over een eigen gekozen onderwerp, m.b.v. boeken en internet. Het werkstuk wordt volledig op de computers van school gemaakt.

Je ziet het: Een druk, maar gezellig jaar in groep zes!

Samenvattingen en Oefenstof