Groep 7

Groep 7a heeft twee leerkrachten:
Juf Irma (irma.kurvers@kcdehobbit.nl): maandag t/m donderdag
Juf Stephanie (stephanie.van.der.donk@kcdehobbit): vrijdag

Groep 7b heeft twee leerkrachten:
Juf Tahnee (tahnee.bader@kcdehobbit.nl): maandag, dinsdag en vrijdag
Juf Sanne (sanne.de.kort@kcdehobbit.nl): donderdag en vrijdag

Er wordt iedere dag tijd besteed aan rekenen. We gaan de vaardigheden van groep 6 verder uitbreiden, het wordt dus allemaal wat moeilijker. In groep 7 leren de kinderen bijvoorbeeld het cijferend vermenigvuldigen en de staartdeling.

Ook de andere basisvakken zoals taal, spelling, begrijpend lezen en lezen staan veel op het programma.

We proberen iedere dag het jeugdjournaal te kijken om de actualiteiten te bespreken in de klas.

Wat bijzonder is in groep 7 is het verkeersexamen. In april staat het theoretisch examen gepland en als ze deze halen dan volgt in juni het praktische verkeersexamen. Hierbij moeten de kinderen een vooraf vastgestelde route door Rosmalen fietsen om te laten zien dat ze de theorie ook in praktijk kunnen brengen. Vandaar dat de verkeersles in groep 7 wekelijks terug komt.

Met het verkeersdiploma op zak, kunnen ze volgend jaar in groep 8 veilig op de fiets op schoolkamp.

Verkeer heeft te maken met de wereld om je heen, net als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. We werken aan thema’s en gaan onderzoekend en ontwerpend aan de slag.

Verder spelen we in groep 7 ook een musical. Dit is een Sinterklaas- of een kerstmusical. De uitvoeringen zijn voor de kinderen van school en er is ook een uitvoering voor de ouders. Een superleuke, gezellige, creatieve en ook leerzame activiteit.

Creatieve vakken blijven belangrijk in groep 7. Iedere week hebben we een knutselles waarbij er in circuitmodel wordt gewerkt. Zo zijn er steeds kleine groepjes kinderen met een opdracht bezig, waardoor we ook uitdagende opdrachten zoals koken, zagen, solderen en gutsen kunnen inplannen. Met de hulp van ouders en een enkele knutselopa/oma worden er mooie werkjes gemaakt.

Als laatste natuurlijk nog de gymles, want ook bewegen is voor alle kinderen belangrijk. Iedere week hebben we een blokuur gym waarbij er 45 minuten wordt gewerkt met toestellen en 45 minuten een spelles wordt gespeeld. We gaan met z’n allen op de fiets naar de gymzaal, Dus op de gymdag: Fiets mee!

Zoals je ziet, we hebben genoeg te doen in groep 7. Ook dit jaar zal voorbij vliegen!

Samenvattingen en Oefenstof