Groep 8

Groep 8a heeft twee leerkrachten:
Juf Loes (loes.de.koning@kcdehobbit.nl): maandag, dinsdag en vrijdag
Juf Suzanne (suzanne.van.kollenburg@kcdehobbit): woensdag en donderdag

Groep 8b heeft twee leerkrachten:
Meester Maarten (maarten.coppens@kcdehobbit.nl): maandag, woensdag t/m vrijdag
Juf Stephanie (stephanie.van.der.donk@kcdehobbit): dinsdag

Tja, en dan zit je kind al in groep acht. Het laatste jaar op de vertrouwde basisschool! Er staat veel te gebeuren: de doorstroomtoets (voorheen eindtoets), de schoolkeuze, het schoolkamp, de eindmusical, schoolkamp, hard werken, maar ook niet te vergeten gewoon weer een gezellig jaar!  

Voor de leerkrachten is het zaak om de kinderen zo snel mogelijk goed te leren kennen want zij moeten, samen met de commissie, een verantwoord schooladvies geven. Op welk schooltype zijn “onze” kinderen straks het best op hun plaats? Want in de afgelopen jaren zijn ze enorm gegroeid, maar zijn ook de verschillen steeds duidelijker geworden. De één is het best op zijn plaats op een VMBO school en voor de ander is dat een scholengemeenschap. We kijken hierbij naar het leerlingvolgsysteem van de afgelopen jaren, de werkhouding, voorlopig advies vanuit groep 7 en de criteria vanuit het VO. 

Het schooladvies wordt uitgebreid besproken door de leerkrachten van groep 7 en 8, intern begeleider en directeur. In februari krijgen de kinderen het schooladvies.  Voorafgaand is er in november een informatieavond waarbij u uitleg krijgt over alle vormen van het voortgezet onderwijs.  

Het voortgezet onderwijs vraagt bij het aanmelden van brugklassers naar het advies van de school én de uitslag van de doorstroomtoets. Deze wordt in februari afgenomen.  

Aan het eind van het jaar zetten we met groep 8 een fantastische musical op de planken. Kosten noch moeite worden gespaard om daar een megaspektakel van te maken. Op en top geschminkt en aangekleed herken je in die rasartiesten af en toe je eigen kind niet. Ouders zijn natuurlijk de eregasten op de voorstelling. 

En tussen al die gebeurtenissen door krijgen de kinderen dan vanzelfsprekend ook nog les. Rekenen wordt verder uitgebouwd, spelling en werkwoordspelling worden verder ingeoefend, schrijfvaardigheid wordt vergroot, er worden spreekbeurten en presentaties gehouden en de kijk op de wereld wordt in de wereldoriëntatielessen verbreed. 

Maar het allerbelangrijkst: Dat laatste jaar moet wel extra een topjaar worden! Sfeer en gezelligheid moeten natuurlijk óók in groep 8 bovenaan staan. Daar doen onze leerkrachten dan ook hun uiterste best voor.  

Samenvattingen en Oefenstof